Jouni Lehtimäki esittäytyy

Kuka on Jouni Lehtimäki?

Lyhyt vastaukseni on: aktiivinen, kolmella tyttärellä ja yhdellä pojalla siunattu, porilainen (52 v.), joka haluaa Suomen Liikemiesten Lähetysliiton näkyvämmäksi myös kotiseudullaan Porissa ja Satakunnassa.

Porin Missionmen -solu on perustettu

Missionmen-solussa mukana ovat myös Satakunnan ja Porin Yrittäjät sekä Porin Evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. Ensimmäinen tilaisuus, jossa Rauli Virtasen johdolla keskustellaan elämän tarkoituksesta ja elämän etiikasta – myös liike-elämässä – pidetään alkusyksystä.

Tiesin jo yläasteella, että minusta tulee juristi

Lukiossa tuo tieto vain vahvistui. Reaaliaineet kiinnostivat; yhteiskuntaopin opettaja herätti vahvan palon yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Valmistuin oikeustieteen kandidaatista oikeustieteen lisensiaatiksi vuonna 2009, ja oikeustieteen tohtorin tutkinto on puolivälissä.
Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa yhteiskunnallinen vaikuttaminen sai silti yliotteen: edustajistovaalien kautta osallistuin kunnallisvaaleihin.

Kaupunginvaluustossa ja eduskunnassa

Vuoden 1988 kunnallisvaaleissa tulin ensikertalaisena valituksi Porin kaupunginvaltuustoon ja vuoden 1996 vaaleissa olin koko Porin kaupungin ääniharava. Eduskuntavaalit 1999 nostivat minut eduskuntaan: vajaan 20 vuoden järjestelmällinen työ sai palkkansa. Poliittinen ura oli nosteessa.

Äänestäjät päättivät kuitenkin toisin. En kyennyt uudistamaan valtakirjaani vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Vain poliitikko, joka on itse ”tippunut eduskunnasta”, ymmärtää sen pettymyksen, jonka valitsematta jääminen synnyttää. Tai sen vahingonilon, jonka kohteeksi ”tippunut” kansanedustaja vaalien jälkeen joutuu. Mutta vaaliyö seuloo ystävät vihollisista ja tosiystävyydet vahvistuvat.

Liiton hallituksessa

Tässä vaiheessa vahvat ystävyyssuhteet näkyivät myös yhtenä rakkaimpana hoitamanani luotta-mustehtävänä. Minut valittiin Suomen Liikemiesten Lähetysliiton hallitukseen vuosiksi 2004-2006.

Vanhan sanonnan mukaan: yhden oven sulkeutuessa toinen avautuu!

Tuskin olisin voinut vaaliyönä myöskään uskoa, että minulle tarjotaan uusi mahdollisuus tehdä näkyvää uraa. Sain soiton Puolustusvoimilta ja minulta kysyttiin, haluaisinko lähteä sotilaslakimieheksi Libanoniin. Aikaa miettiä annettiin vain viikonloppu. Lähtö olisi kahden viikon päästä. Vastasin kyllä. Ja onneksi vastasin kyllä.

Libanonin takia jouduin valitettavasti luopumaan edellä mainitusta hallituspaikasta. Libanon toi mukanaan Bosnia-Hertzegovinan sekä kahden Euroopan Unionin (nopean toiminnan) taisteluosaston sotilaslakimiehen tehtävät, samoin kuin poliittisen neuvonantajan tehtävän Kosovossa (NATON KFOR -sotilasoperaatio) ja lopulta johtavan lakimiehen tehtävän (chief legal advisor) NATON Rule of Law -operaatiossa Afganistanissa (26.9.2012 – 19.3.2013).
Afganistanissa palvelin majurin sotilaspuvussa, mutta työtehtäväni olivat täysin siviili-kriisinhallintatehtäviä.

Vastasin kaikesta lainopillisesta neuvonnasta ja lakiasioiden valmistelusta. Koordinoin NATO-operaation yhteistyötä eri kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä pidin yllä suhteita paikalliseen oikeuslaitokseen, päätoimittajiin sekä yliopistoihin – opiskelijoihin ja opettajiin. Lisäksi järjestin koulutusta poliiseille, syyttäjille ja tuomareille.

Ihmisoikeuksien puolustamista

Tärkeä tehtävä oli myös Afganistanin virallishallinnon tukeminen valvomalla, että NATON ISAF -sotilasoperaation sille luovuttama tiedustelutieto johtaa toimenpiteisiin.

Tarkoituksena oli varmistaa ihmisoikeuksien mukainen syyttömien vapauttaminen, syyllisten tuomitseminen ja rangaistusten täytäntöönpano.

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut Kosovosta. Työskentelin siellä 13.6.2013 alkaen Suomen lähettämänä (SM) Kosovon oikeusministerin kansainvälisenä juridisena neuvonantajana Pristinassa.

Unelmatyössä Kosovon poliittisen päätöksenteon ytimessä!

Työssäni pystyin yhdistämään oman poliittisen ja juridisen osaamiseni. Yksi tärkeimmistä tehtävistäni oli valvoa, että Kosovon hallitus toteuttaa laatimaansa hallitusohjelmaa ja toteuttaa sitä vielä tavalla, joka on Euroopan Union parhaimpien käytäntöjen mukainen, eikä riko kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita eikä ihmisoikeuksia.

Sunnuntaisin askeleeni johtivat Pristinan protestant-tisen ”Fellowship of the Lord’s People -seurakunnan” jumalanpalveluksiin: paljon musiikkia, vahvaa uskoa, rakkautta ja yhdessäoloa, sekä Pristinan naapurikuntaan – Gracanicaan – pitkille juoksulenkeille alueen silmiä hivelevään mäkimaastoon.

Kosovon kunniakonsuliksi Suomessa

Kosovo ei päästänyt minua irti lopullisesti. Kosovon hallitus nimittäin nimitti minut maan ensimmäiseksi Suomen kunniakonsuliksi. Suomen hallitus vahvisti eksekvatuurini 4.5.2017.

Kunniakonsulaatti aukeaa Poriin tammikuussa 2018, ja siitä on tulossa nk. täyden palvelun kunniakonsulaatti passi- ja viisumipalveluineen.

Tällainen minä olen. Toivottavasti saitte myös käsityksen siitä, minkälaisia tehtäviä lakimies voi ulkomailla saada hoitaakseen. Ja että pettymyksestä on päästävä yli.

Monta kertaa voittajia ovat häviäjät, jotka päättivät yrittää vielä kerran!

Jouni Lehtimäki
varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti
Kosovon Suomen kunniakonsuli

← Takaisin uutisiin ja blogeihin