Evästä elämään pian satavuotiaan Lähetysliiton tulevasta historiikista:

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto järjesti vuosittain Liikeväen kirkkopyhiä noin 10 – 15 kertaa eri puolilla Suomea. Sana-lehden (5/30.1.1958) selostus ”Liikeväki ja lähetystyö” kuvaa sitä, mihin tällaisella liikeväen kirkkopyhällä ja erityisesti siihen liittyvällä liikemiehille tarkoitetulla erikoistilaisuudella pyrittiin: ”Viime sunnuntaina oli Töölön seurakunta ensi kertaa kutsunut kaupunginosansa liikeväkeä seurakuntasalinsa suojiin. Töölöhän ei ole mitään liikekeskustaa, vaan asuintalojen viihtyisää kaupunginosaa. Aiheen tähän yhteydenottoon oli antanut Liikemiesten Lähetysliiton toiminnanjohtajan, pastori Matti Koposen, vierailu seurakunnassa.

Urho Paljakka tervehdyspuheessaan: ”Kun liikeväki on niin käytännöllistä, on mielessäni englantilainen sanonta saved to serve ‘pelastettu palvelemaan’. Se ilmaisee näkemyksen siitä, että pelastuksemme päämääränä ei ole vain oma pienen minämme pelastuminen. Liikemiesten Lähetysliitto on todistus tästä käytännöllisestä kristillisyyden näkemyksestä. Ilman lähetystyötä ei kristinuskon sanoma olisi tullut tännekään Pohjan perille. Sana pelastettu voi tuntua vaativalta. Mutta ajatellessamme mitä Vapahtajamme on puolestamme tehnyt, uskallamme sittenkin ajatella mihin olemme pelastetut.

Raamattu puhuu asiasta, joka on erittäin voimallinen. Kun sitä on vähänkin, mutta aitoa, se vaikuttaa ihmeitä. On kysymys uskosta. Nykyinen ydinfysiikan kehitys on avannut meidät näkemään ihmeellisiä voimavaroja. Samoin tekee usko. Mene pienen uskosi kanssa suuren Vapahtajasi luo, ja pyydä häntä tekemään kaikki. Sinapinsiemenenkin vertainen usko merkitsee yhteyttä Vapahtajan kanssa ja on voimatekijä elämässä. Ne, jotka ovat tekemisissä realiteettien kanssa tietävät, millaista kestävyyttä tämä aika vaatii. Liikemiehet sen ennen muita kokevat, mutta myös seurakunta.”

Päätössanoissaan pastori Matti Koponen lausui sanomattoman ilonsa siitä, että sai olla työssä maamme liikemiesten parissa: ”Olen neljännen polven kauppias ja ensimmäisen polven pappi. Olen ollut toistakymmentä vuotta liikealalla, tullut uskoon liikealalla, ja tavannut monia uskovia liikemiehiä. Liikeala ja kristinusko eivät suinkaan ole, kuten usein luullaan, kuin tuli ja vesi. Jeesus seuraa ihmistä arjen vaikeuksiin kaikilla elämän aloilla. Usein pyritään uskonto ja kirkollinen elämä erottamaan omaksi sektorikseen, jolle voi mennä vain pyhävaatteissa. Mutta vaikeutemme ovat arjen vaikeuksia ja polttavat kysymyksemme arjen kysymyksiä. Jeesus sanoo ’rauhani minä annan teille’, ei vain kirkossa istuessa vaan aina. Olen sen itse kokenut ja nähnyt toteutuvan monien ystävieni elämässä liikealalla.

Nykyajan tyypillinen sairaus on angina temporis, ajan puutteesta johtuva ahdistus. Mutta kun Jeesus saa uudistaa yhteytemme taivaaseen, tulee rauha. ’Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte’, sanoo Jeesus. Vapahtajan luo tuleminen on tulemista uuteen elämänpiiriin, jossa on aivan uudet mahdollisuudet. Ei sitten tarvitse elää alituisessa pelossa mitä tuleman pitää. Te ymmärrätte mitä se merkitsee liike-elämän paineen keskellä: terveyttä, liikeasiain selviämistä, mutta ennen kaikkea ajallisten näköalojen laajenemista iankaikkisiksi ja suuntautumaan itsestä lähimmäisen parasta katsomaan. Joka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen tulee yllättymään ihmeellisellä tavalla, ja hänessä toteutuu tämän tilaisuuden alussa lausuttu sana, hän tulee pelastetuksi palvelemaan.”

← Takaisin uutisiin ja blogeihin