Haastattelussa: Paulos Huang

Olen Paulos Huang, Kiinassa syntynyt ja Suomen kansalainen, FT, TT, Helsingin yliopiston uskototieteen dosentti, Suomen evl. kirkon pääkaupunkiseudun kiinankielisen työn vastuupastori.

Vuonna 1991 tulin Helsingin yliopistoon opiskelemaan, väittelin 1996 filosofian tohtoriksi kiinalaisesta taolaisuudesta ja 2006 pelastusopista konfutselaisuuden ja kristinuskon kohtaamisessa. Luennoin kiinalaisissa yliopistoissa ja seminaareissa aiheinani kristinuskon dogmit, kristinuskon ja kiinalaisen kulttuurin dialogi, Lutherin teologia ja suomalainen kasvatus Lutherin teologian näkökulmasta.

Missionmenin yrittäjätilaisuudessa puhuin yrittämisestä Kiinassa. Kiinan nousu on tarjonnut maailmalle, myös Suomelle vientimahdollisuuksia, sillä Kiinan 1.4 miljardia asukasta ja 50 miljoonaa muualla asuvaa kiinalaista muodostavat laajat markkinat. Kiinan elintason noustua kiinalaisten ostokyky on kasvanut paljon. Kiinalaisturisteja saapuu yhä enemmän Suomeen, mikä on merkittävää Suomen kansantaloudelle.

Bisneksessä on otettava huomioon politiikka ja kulttuuri, sillä Kiinassa vallitsee sekä suunnittelutalous että vapaa markkinatalous. Yhden puolueen politiikan vaikutus on voimakasta. Kiinan kulttuurin ja maailmankatsomuksen vaikutuksesta ”pehmeä valta” on tullut tärkeäksi käsitteeksi ja liike-elämän on otettava se huomioon.

Kiinan nousu on haasteellista maailmalle. Haasteet koskevat rahaa, elintasoa ja myös moraalia, etiikkaa ja maailmankatsomusta. Siksi uskonto on otettava huomioon myös liike-elämässä. Jos Kiina nousee ilman evankeliumia, siitä voi aiheutua maailmanlaajuisia ongelmia.

Millainen maa Kiina on?

Kiina on monimutkainen maa, jota on vaikea kuvailla lyhyesti. Pinta-ala on iso: 9600 000 km2. Asukkaita on paljon: 1,4 miljardia Kiinassa asuvaa ja lisäksi 50 miljoonaa ulkomailla asuvaa. Maan historia on 500-vuotinen, luokka- ja elintasoerot ovat suuria, markkinat ja ostokyky ovat valtavat. Kiinassa vallitsee yhden puolueen politiikka ja sen armeija on vahva. Maassa on paljon yhteiskunnallisia ongelmia. Kiinassa arvomaailma on maallistunut hyvin paljon, moraalin ja etiikan haasteita on paljon, uskonnollinen herätys on suurta ja kristinusko on saanut yhä enemmän kannattajia.  Evankeliumin julistaminen on silti tarpeen, sillä suuri osa asukaista ei vielä tunne kristinuskoa.

Mitä mahdollisuuksia suomalaisyrittäjillä olisi nyt Kiinassa?

Suuret markkinat tarjoavat paljon mahdollisuuksia Suomelle. Tällaisia aloja ovat mm. suomalainen koulutus, teknologia, luova toiminta, moderni osaaminen, ympäristöteknologia ja kulutustuotteet.

Mikä on Kiinan kristittyjen tilanne?

Toisaalta Kiinassa on herätystä ja kristinusko leviää voimakkaasti. Mutta toisaalta vielä suuri osa kiinalaisista ei tunne kristinuskoa, sillä asukasmäärä on valtava ja evankelioitavaa riittää. Siksi evankeliumin julistaminen on tärkeää Kiinassa. Kiinassa pidetään katolisia (yli 100 milj.) ja protestantteja (n. 60 milj.) kahtena eri kirkkona. Uskontoja rajoitetaan ja uskovia vainotaan vielä eri tavoin. Virallisten valtion hyväksymien kirkkojen lisäksi toimivat myös maanalainen katolinen kirkko ja protestanttinen kotikirkko.

Maallisesta kehityksestä huolimatta monet ihmiset kokevat itsensä onnettomiksi; luottamus, rauha ja turva yhteiskunnassa, perheissä ja yksityiselämässä on vähentymässä. Kristittyjen esimerkillä on tärkeä merkitys Kiinassa uskon, toivon ja rakkauden löytymisessä.

Miten voisimme tukea Kiinan kristittyjä?

Suomalaisilla kristityillä ja kirkolla on tarjota paljon resursseja ja osaamista. Esirukous on ykkösasia. Voisi tavoitella myös Suomessa asuvia kiinalaisia ja tukea lähetysjärjestöjen evankeliointityötä Kiinassa.

Voisitte liittyä rukousrenkaaseeni Suomen Liikemiesten Lähetysliiton lähetyssihteerin Laura Kalajan kautta, jolloin saisit esirukouskirjeitä työstäni. Jumalan siunausta!

Paulos Huang

 

← Takaisin uutisiin ja blogeihin