Autetaan – liity Hyviksiin


Operaatio Ruokakassi

Näin Operaatio Ruokakassi toimii

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto pyrkii tukemaan Operaatio Ruokakassin toimintaa ja haluaa haastaa myös jäsenistön tukemaan heidän työtänsä.

Voit tehdä lahjoituksen myös tilisiirtona Suomen Liikemiesten Lähetysliiton tilille FI 14 5319 0420 0885 31. Käytäthän lahjoituksesi yhteydessä viitenumeroa 1012 maksutavasta riippumatta.

Rahankeräyslupa nro RA/2017/129 on voimassa 1.4.2017-31.3.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Myöntänyt Poliisihallitus 8.2.2017.

Ole osa Operaatio Ruokakassia – lahjoittamalla mahdollistat:

  • hävikkiruoan paremman hyödynnyksen (ekologisuus)
  • vähäosaisten auttamisen
  • syrjäytymisvaarassa olevien tukemisen ja sopeuttavan työllistämisen

Mitä OR tekee käytännössä?

Operaatio Ruokakassi jakoi vuonna 2017 ilmaiseksi yhteensä noin 1146 tonnia ruokaa, 158 400 ruokakassia ja 25 000 lämmintä ateriaa. Ruuan lisäksi OR toimittaa asiakkaille lahjoituksena saatuja hygieniatuotteita ja vaatteita. Lapsiperheprojektin kautta OR jakaa myös lasten vaatteita ja käytettyjä leluja sekä toimittaa ruoka-apua lasten, nuorten ja vammaisten leireille.

Miten OR toimii?

Operaatio Ruokakassi toimii keskusorganisaationa 29:lle ruokaa jakavalle jäsenjärjestölle. Kohderyhmämme on kaikkein heikoimmassa asemassa olevat perheet ja yksinelävät.

Leipäjonojen asiakasmäärä on kasvanut viime vuosina noin 10 % vuodessa. Jotta kasvavan asiakasryhmän haasteisiin voidaan vastata, näemme tarpeelliseksi:

  • ruokahävikkitoiminnan, logistiikan ja yritysyhteistyön kehittämisen
  • muiden pohjoismaisten käytäntöjen soveltamisen
  • yhteistyön alku- ja elintarviketuottajiin toiminnan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi

Haasteisiin kuuluu myös vastata ruokaturvaan liittyviin hyvinvointikysymyksiin ja tehdä näkyväksi ruokahävikin parissa tehtävän työn ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen arvo.

Keitä OR tavoittaa?

Ruoka-avun kautta OR voi kohdata eri tavoin syrjäytyneitä, ohjata heitä sopivien palveluiden pariin sekä toisaalta synnyttää toiminnan ympärille yhteisöjä, tukiryhmiä ja työtä.

Vapaaehtoistyö on suuressa roolissa yksinäisyyden ja pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen torjumisessa. OR:n työn kautta voimaantuneet asiakkaat toimivat jatkossa mukana ruoka-aputyössä auttaen vastavuoroisesti avun piiriin tulevia uusia asiakkaita. Ruoka-avussa toimivien vapaaehtoisten ja vastuuhenkilöiden kouluttaminen on olennainen osa OR:n työtä. Toiminnan piirissä on yli 500 vapaaehtoista henkilöä.

Auta lahjoittamalla

Lahjoita verkkopankin kautta: