Mitä teemme vuonna 2020?

Vuonna 2020 Suomen Liikemiesten Lähetysliitto viettää 100-vuotisjuhliaan. Tänä päivänä Liikemiesten Lähetysliitto on dynaaminen toimija omalla kentällään, ja kokoaa yhteen yrittäjiä ja elinkeinoelämän vaikuttajia. Aktiivisen yritysyhteistyön kautta liitto pitää tehokkaasti yllä Sikilän alkuperäisen näyn perintöä. Liitto on luvannut seistä tukevasti jokaisen arjessa tai työelämässä apua ja vahvistusta tarvitsevan yrittäjän takana. Se tarjoaa työkaluja sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja on erityisen kiinnostunut siitä, kuinka yrittäjät jaksavat yhä kiireisemmäksi ja kaikin puolin vaativammaksi muuttuneessa työelämässä. Lisäksi Liikemiesten Lähetysliitto tukee lähetys-, diakonia- ja kehitysaputyötä maailmanlaajuisesti eri kohteissa. Ulkolähetyksessään se on kautta aikojen toiminut etupäässä Suomen Lähetysseuran kautta.

Yksi liiton toimivista nykykonsepteista on ’Hyvän mielen aamiaiset’ – kiireettömät aamuhetket ja hengähdystauot, joita järjestetään Turun lisäksi säännöllisesti myös muissa suuremmissa kaupungeissa. Aamiaistilaisuudessa osallistujien on mahdollista samanaikaisesti verkostoitua, kertoa omasta yrityksestään ja rentoutua paikalle kutsuttua usein nimekästäkin puhujaa kuunnellen. Liitto mahdollistaa yrittäjille nimenomaan muihin yrittäjiin tutustumisen ja tarjoaa areenan vertaistuen saamiseksi ja hankkimiseksi. Kaiken kaikkiaan Liikemiesten Lähetysliitto on helposti lähestyttävä kumppani, jonka työntekijöihin voi olla yhteydessä lähes mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. Lisäksi liitto ylläpitää keskustelua liike-elämän etiikasta ja globaalista vastuusta. Sen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa juuri Suomen Lähetysseura, Viron kirkon lähetyskeskus ja Sakun seurakunta, Inkerin kirkko Venäjällä, Kibahan orpolasten koti Tansaniassa, Naisten Pankki ja Operaatio Ruokakassi. Lisäksi liitolla on säännöllisesti stipendiaatteja, joiden koulutusta se tukee tai jonka se maksaa kokonaan.

Pääsääntöisesti Turun Mikaelinkirkossa järjestettävät Tuomasmessut ovat niin ikään Liikemiesten Lähetysliiton matalan kynnyksen toimintaa. Alkuvuosien vahvan ja nopean nousukiidon jälkeen Tuomasmessujen osallistujamäärät ovat jonkin verran laskeneet, mutta ne keräävät edelleen runsaan joukon etsijöitä, epäilijöitä ja löytäneitäkin kuukausittain kirkon penkkiin. Keväällä 2020 uutena toimintamuotona aloitettiin myös erityiset Tuomasillat, jotka tarjoavat Tuomasväelle tilaisuuden tulla lepäämään ja rakentumaan messuttomien viikkojen ennalta sovittuina maanantai-iltoina vaihtuvien teemojen pariin.