Missionmen 95 vuotta

Vuonna 1920 perustettu yhdistys on tänään vireämpi kuin koskaan.


Missionmen

Missionmen – Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry (SLL) on lähetyskannatusta kokoava ja liike-elämän palveluksessa olevien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia tukeva Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteydessä toimiva valtakunnallinen järjestö.

Liiton toiminnan keskeiset sisältöalueet

 • Kristillinen elämäntulkinta – hengellinen toiminta
 • Liike-elämän etiikka – koulutus ja osallistuminen keskusteluun
 • Maailmanlaajuinen vastuu – lähetystyön tukeminen

Visio

SLL on koko Suomen kattava elinkeinoelämän toimijoiden keskuudessa nykyistä paremmin tunnettu, laadukkaasti toimiva sekä joustava, haluttu ja luotettava yhteistyökumppani.

Arvot

 • Kristillinen ja eettinen maailmankatsomus
 • Rehellisyys, kohtuus ja oikeudenmukaisuus
 • Kestävä kehitys ja pyyteettömyys avustustoiminnassa
Tutustu liiton sääntöihin

Hallitus

Hallituksen jäsenet 2018

Harri Seikola, puheenjohtaja, Raisio
Timo Ekman, Raisio
Pekka Heikkilä, Mietoinen
Kari Kouki, Naantali
Jouni Lehikoinen, Paimio
Juha Manner, Naantali
Olli Ojala, Lieto
Jarmo Suominen, Naantali
Juhana Markkula, Mynämäki
Hannu Virtanen, Littoinen

 

Sinitaivassali

Liiton toimitilojen yhteydessä on Sinitaivassali. Tila on valmistunut vuonna 1963. Salin kattoon on kuvattu Turun tähtitaivas 19.2.1963. Liitto hankki tilat käyttöönsä vuonna 2006 ja 6.5.2006 arkkipiispa Jukka Paarma siunasi salin.

Sinitaivassalilla järjestetään erilaisia liiton tilaisuuksia sekä tapatumia. Tiloja on mahdollisuus vuokrata omaan käyttöön.

Tilojen vuokraus

Historia

1920 Lounais-Suomen Lähetysliitto ry perustetaan

 • ensimmäinen kristillinen liikemiesjärjestö Suomessa
 • kaikki perustajajäsenet Turun Lähetysyhdistyksen jäseniä
 • ensimmäinen perustamisyritys NMKY:n toimesta 1912
 • 1922 Liitto rekisteriin, nimeksi Suomen Liikemiesten Lähetysliitto

1921 Nimikkolähetit Ambomaalle ja Kiinaan

 • Yhteistyösopimus Suomen Lähetysseuran kanssa
 • Oma lehti ”Liike-elämä ja kristinusko” 1927–39
 • Oskari Heikkilä puheenjohtajaksi (1921–1954)

1930-luvulla Kolme työntekijää, toiminta kasvaa

1940-luvulla KESKUSTELUA YHTEISTYÖSTÄ LÄHETYSYHDISTYS BETELIN KANSSA

1950-luvulla PÄÄPAINO KOTIMAISESSA EVANKELIOIMISTYÖSSÄ

 • Merkittävä testamenttilahjoitus Oskari Heikkilältä
 • Matti Koponen toiminnanjohtajaksi
 • Hospitz hotelli ja Betel kirkko toiminnan keskuksiksi Turussa

1960-luvulla EFRAIM ANGULA AMBOMAALTA VIERAILULLA SUOMESSA

 • Liiton raamattupiirejä Tampereelle, Turkuun ja Kuopioon
 • miesten Ashram-kokouksia Päiväkummussa
 • ryhmämatkoja lähetysmaille

1970-luvulla UUDEN VETÄJÄN ETSINTÄÄ

 • pankinjohtaja Erkki Noravuori puheenjohtaja-toiminnanjohtajaksi
 • lähetyssihteereitä neljä

1980-luvulla LUOVUTAAN LIIKETOIMINNASTA

 • 1982 Mikael Agricolan talon säätiö myy Betel-kirkon ja hotellikiinteistön
 • toiminta lähetyssihteerien yritysvierailuja

1990-luvulla LIITTO UUDISTUU VOIMAKKAASTI

 • toiminnanjohtajaksi pastori Lasse Vahtola
 • puheenjohtajaksi ekonomi Pentti Hilke
 • varapuheenjohtajaksi Taru-Maija Gustafsson (ensi kertaa nainen)
 • matkoja lähelle ja kauas (Tunisia, Israel, Tansania, Kypros)
 • sääntöuudistus, esite, uudet keräyskohteet, kotisivu Internetiin, uusi toimitila Yliopistonkatu 7:ssa

2000 UUDEN VUOSITUHANNEN ALUEVALTAUKSIA

 • Tuomasmessut mukaan Liiton toimintaan
 • Mies ja tuli -näytelmä lähetyssaarnaaja Frans Hannulasta
 • Mikael Agricola -talon säätiö puretaan
 • 2005-2006 hallituksen puheenjohtajana Pekka Saurio, 2006-2010 Erkki Haarala,  2011-12.10.2016 Vesa Viitaniemi, 12.10.2016 alkaen Harri Seikola
 • Toiminnanjohtaja Lasse Vahtola siirtyi Vahdon seurakunnan kirkkoherraksi, toiminanjohtajan tehtäviä hoiti 2006-2011 Mikko Lännenpää. Vuoden 2012 alusta toiminnanjohtajana on Erkki Haarala.
 • Muutto uusiin toimitiloihin, Rauhankatu 15 D, Turku. Sinitaivassali siunattiin käyttöön 6.5.2006.

Säännöt

Hyväksytty 23.3.2007 r:no 7733 Patentti- ja rekisterihallitus

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry, ruotsiksi Missionsförbundet för Affärsmän i Finland rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä Missionmen. Liiton kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Liiton tarkoituksena on

 • pitää yllä evankeliumia ja kristillistä etiikkaa liikemiesten ja muiden työelämän aloilla toimivien tai näille aloille koulutettavien keskuudessa sekä innostaa heitä mukaan lähetystyöhön.
 • tukea henkisesti ja taloudellisesti lähetystyötä ensisijaisesti Suomen Lähetysseura ry:n kautta.

Liiton toimintamuotoina ovat yksinään tai yhdessä seurakuntien, yritysten, elinkeinoelämän järjestöjen, oppilaitosten ja muiden lähetystyötä tekevien yhteisöjen kanssa järjestää

 • jumalanpalveluksia ja retriittejä yrityksille
 • eettisyyteen tähtääviä koulutustilaisuuksia, seminaareja, tutkimustoimintaa ja julkaisutoimintaa
 • jäsenilleen matkoja, joilla tutustutaan kirkkojen elämään ja lähetystyöhön
 • kansainvälisyyskasvatusta

Toimintansa tueksi liitto voi toimeenpanna rahankeräyksiä, kantaa kolehteja järjestämissään tilaisuuksissa, järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja huutokauppoja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Liitto voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet ja jäsenmaksut

Liiton jäsen voi olla joko varsinainen jäsen, ainaisjäsen, kannatusjäsen tai kunniajäsen. Varsinaiseksi jäseneksi tai ainaisjäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö sekä säätiö jonka liiton hallitus vähintään kahden kolmasosan enemmistön päätöksellä jäseneksi hyväksyy. Jäsenellä ja ainaisjäsenellä on puhe- ja äänioikeus liiton kokouksessa sekä velvollisuus suorittaa syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu. Ainaisjäsenen jäsenmaksu on 20 kertaa maksuvuodelle määrätty jäsenmaksu. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea liiton toimintaa. Kannatusjäsenellä on puheoikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta, sekä velvollisuus suorittaa syyskokouksen vahvistama kannatusjäsenmaksu. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä. Hänellä on puhe- ja äänioikeus liiton kokouksessa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua. Jäsen on oikeutettu eroamaan liitosta sen kalenterivuoden päättyessä., jolloin hän on siitä ilmoittanut kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut liiton kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on kuitenkin velvollinen maksamaan eroamisvuoden jäsenmaksun. Jäsenen erottamisen päättää liiton hallitus.

Jäsen voidaan erottaa liitosta mikäli hän on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on liittoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa, tai ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen liiton kokouksen käsittelyyn vaatimalla sitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun hän sai tiedon hallituksen erottamispäätöksestä. Liitossa saavutetut jäsenedut säilyvät.

4 § Vuosi- ja syyskokous

Liiton varsinaisina kokouksina ovat vuosikokous ja syyskokous. Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous järjestetään, kun yhdistyslaissa mainitut edellytykset vallitsevat. Liiton varsinaiset kokoukset ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään yhtä ja enintään neljää viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai julkaisemalla kokouskutsu sanotussa ajassa sanomalehti-ilmoituksena hallituksen päättämässä lehdessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään katsaus liiton toiminnasta edelliseltä vuodelta,
 • vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös
 • päätetään edellisen tilikauden vastuuvapaudesta
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksut sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

5 § Hallitus

Liitolla on hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain erovuorossa on kolme jäsentä. Ensimmäisen ja toisen vuoden erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla. Valintahetkellä hallituksen jäsenen on oltava alle 69-vuotias. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Koollekutsumistavan päättää hallitus. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä ottamalla huomioon mitä 8 §:ssä on määrätty.

6 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri taikka toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä. Nimen voivat kirjoittaa myös se tai ne, joilla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

7 § Tilikausi ja tilintarkastus

Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, kirjanpito ja hallintoasiakirjat on jätettävä tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun 15 päivään mennessä. Liitolla on kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja, joiden toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi. Molempien tilintarkastajien tulee olla KHT -tutkinnon suorittaneita.

8 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkautuminen

Liiton sääntöjen muuttamisesta, liiton purkamisesta tai liiton omaisuuden pääosan luovuttamisesta päätetään liiton kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttaminen edellyttää lisäksi, että Suomen Lähetysseura ry:n johtokunta hyväksyy muutoksen. Mikäli liitto puretaan tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan Suomen Lähetysseura ry:lle.

Säännöt on hyväksytty Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry:n vuosikokouksessa 7.5.2006.