Suomen Liikemiesten Lähetysliitto – sana historiasta

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto sai alkunsa niin sanotusta hannulalaisesta herätyksestä, joka vaikutti erityisen voimakkaana Lounais-Suomen alueella 1900-luvun alkupuolella. Liikehdinnän keskellä mynämäkeläinen kauppias Kustaa Sikilä sai näyn liikemiesten voittamisesta Kristukselle ja tuli sen seurauksena perustaneeksi Liikemiesten Lähetysliiton. Ensimmäisen maailmansodan aikana suomalaiseenkin liike-elämään oli pesiytynyt tukkukaupalla kaikenlaista ”kuonaa”: keinotteluhenkeä ja muita epätoivottavia ilmiöitä, joiden kitkemiseksi perustajajäsenet tahtoivat käyttää kaikki voimansa. Aikakaudelle oli tyypillistä myös innostus lähetysharrastukseen; niin sisä- kuin ulkolähetyskin sai ansaitsemansa arvon. Aluksi liiton asiamiehet toimivat vain Lounais-Suomessa, mutta hyvin nopeasti toiminta laajeni valtakunnalliseksi ja seurakuntavierailuja alettiin tehdä Itä- ja Keski-Suomea myöten.

Liiton sääntöjä on muutettu historian aikana ainoastaan muutaman kerran. Voimassa olevien sääntöjen 2 §:n alkuosa tiivistää edelleen oivallisesti liiton tarkoituksen, joka on: ”– ylläpitää ja kehittää evankelis-luterilaista sisä- ja ulkolähetysharrastusta liikemiesten sekä kaupan ja teollisuuden palveluksessa olevien keskuudessa.” Sittemmin ”liikemiehiä” on alettu kutsua ihan vain yrittäjiksi ja lähetyskenttä muutettu kattamaan elinkeinoelämä ja sen moninaiset toimijat koko laajuudessaan.