TILAA JUHLAHISTORIIKKI

“Yhdistyksemme perustaja oli kauppias Kustaa Sikilä. Tarkoituksena oli ja on ollut valon ja hyvän sanoman levittäminen liikeväen keskuuteen. Tässä olemme usein onnistuneet, kuten Sinä, arvoisa lukija, voit tästä historiikista asian todentaa.” Ote Juhlahistoriikistä