Yhteistyötä Naisten Pankin kanssa

artikkeli_naistenpankki_800

Missionmen tekee yhteistyötä Naisten Pankin kanssa. Naisten Pankin Turun aluesolu kokoontuu Sinitaivassalissa kerran kuukaudessa, seuraa tapahtumakalenteriamme ja tule mukaan!

RAHASTO KEHITYSMAIDEN NAISTEN TUKEMISEKSI

Naisten Pankki on yhteisö ja rahasto kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon tukemiseksi kestävän kehityksen periaattein. Sillä on tällä hetkellä seitsemän hanketta kuudessa eri maassa: Kambozhassa, Liberiassa, Perussa, Nepalissa, Ugandassa ja Etiopiassa.

Naisten Pankki perustettiin toukokuussa 2007 yhdessä Liberiassa käyneiden vaikuttajanaisten ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Syyskuun 2009 loppuun mennessä osakkaita on kertynyt 471. Rahastoon on kerätty 986 445 euroa ja kyläpankkeja on 177.

Kirkon Ulkomaanapu vastaa hankkeiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta.
Kehitysmaissa naiset ja tytöt ovat yhteiskunnallisen kehityksen hyödyntämätön voimavara. Naisten aseman ja toimeentulon parantaminen on keskeistä köyhyyden poistamisessa ja elintason parantamisessa. Tukemalla kestävällä tavalla naisia autat perhettä ja usein myös koko kyläyhteisöä. Monessa hankkeessa myös miehillä on oma roolinsa. Esimerkiksi Kambodzhan kyläpankeissa jäseninä on miehiä ja naisia.

MISSIO, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO 2011

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten työtä köyhyyden voittamiseksi erityisesti Afrikassa. Se hankkii lahjoituksia yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä . Naisten yrittäjyyden ja taloudellisen toimeentulon parantaminen on tehokkain yksittäinen keino köyhyyden poistamisessa.

Kekseliäisyyttä ja sitkeyttä tarvitaan vaikeuksien keskellä, ilo rohkaisee jatkamaan, keskinäinen kunnioitus ja yhteenkuuluvuus auttavat eteenpäin, toivo muuttuu todeksi tekojen kautta, läpinäkyvyys synnyttää luottamusta.

Lahjoitetuilla varoilla rahoitetaan naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita pienlainoja, ammattikoulutusta ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa sekä muita uusia, innovatiivisia naisten yrittäjyyteen tähtääviä pilottihankkeita.

Tervetuloa mukaan Naisten Pankin toimintaan omalla paikkakunnallasi! Naisten Pankilla on aktiivisia aluekonttoreita ympäri Suomea. Aluekonttorit järjestävät tapahtumia ja toimintaa vapaaehtoisvoimin. Tällä hetkellä toimintaa on Tampereella, Oulussa, Pietarsaaressa ja Jyväskylässä.

← Takaisin uutisiin ja blogeihin