TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1990) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto Ry (Y-tunnus: 0204782-2)
Rauhankatu 15 D
20100 Turku

REKISTERIN NIMI
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry:n jäsen- ja postituslistarekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakas- ja palvelusuhteen hoito ja ylläpito, palvelun kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten)
Tunnistustiedot (mahdollinen asiakasnumero)
Asiakassuhdetiedot
Mahdollisen asiakassuhteen päättymistiedot
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilöltä itseltään kerättävät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry:n työntekijöiden käytössä, paitsi liiton käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa. Suomen Liikemiesten Lähetysliiton ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat Tilitoimisto Johanna Immonen Oy ja Flo Apps Oy:ta.

FloMembersin kuvaus

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti:
1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu.
2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.
FloMembers-järjestelmän ylläpito on hajautettu useammalle EU:n alueella sijaitsevalle palvelimelle. Jäsenten tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, mutta jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

TIETOJEN POISTAMINEN
Kaikki tiedot poistetaan henkilön sitä niin halutessa.

KIELTO-OIKEUS
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisterit sijaitsee, ovat salatttuja sekä suojattuja.

REKISTERIASIAT
Rekisteriin liittyviä asioita kuten henkilön omia tietoja voi tiedustella esimerkiksi sähköpostitse tapahtuma- ja viestintäsihteeriltä. Kyselyyn pyritään vastaamaan viikon kuluessa ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

REKISTERISELOSTEEN MUUTTAMINEN
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun kävijän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita kävijän laitetta tai tiedostoja. Eväste voidaan tallentaa kävijän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

  • kävijän IP-osoite
  • kellonaika
  • selaintyyppi
  • käyttöjärjestelmä
  • näytön resoluutio
  • mitä kautta kävijä on tullut sivustolle (hakukone, suora linkki jne.)
  • aiemmat käynnit sivustolla
  • käytetyt sivut

Sivuston omat evästeet
Sivuston omiin evästeisiin voidaan tallentaa sivuston käyttöön tarkoitettuja kävijäkohtaisia tietoja ja asetuksia, kuten esimerkiksi käyttäjänimi, palvelun sisäänkirjautumistiedot, kieli- tai aluevalinta. Tietoja käytetään sivuston toimintojen toteuttamiseen, mukauttamiseen ja käyttäjän tekemien valintojen muistamiseen. Nämä evästeet saattavat olla sivuston toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Evästeisiin ei tallenneta tietoa, jota käytettäisiin markkinointiin tai kävijöiden seurantaan muissa palveluissa tai muilla sivustoilla.

Kolmannen osapuolen evästeet
Keräämme kolmansien osapuolien tarjoamien palvelujen avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijäseurannan ja analytiikan toteuttamiseksi palvelut voivat tallentaa omia evästeitään, sekä hyödyntää ja yhdistää tietoja, joita palvelu on kerännyt samasta kävijästä eri sivustoilla.

Varmistamme että EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella käyttämämme pilvi- tai muut verkkopalvelut toimivat henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja kunkin palveluntarjoajan toiminnasta, kerättävistä tiedoista, evästeiden käytöstä ja tietosuojakäytännöistä voit lukea kyseisen palveluntarjoajan omalta sivustolta.

Sivustolla käytettävät palvelut
Käytämme sivustolla myös ulkopuolisia palveluita esimerkiksi markkinoinnin seuraamiseen ja palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Alla on lyhyet kuvaukset käyttämistämme ulkopuolisista palveluista. Suosittelemme, että tutustutte lisäksi palveluiden omiin tietosuojakäytäntöihin.

Google Analytics
Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle. Käytämme Analyticsiä markkinoinnin ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet

Evästeiden hallinta
Voit poistaa olemassa olevat evästeet, sekä estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin olla esteenä sivuston asianmukaiselle toimimiselle.

Voit hallita Your Online Choices -palvelun avulla, miten tietojasi kerätään ja käytetään monessa eri palvelussa.