Turun Tuomasmessu täyttää kokonaiset 30 vuotta ja siitä on vuosien saatossa tullut tärkeä osa kaupunkilaisten ja koko Turun seudun kristillisyyttä. Tuomasmessu on koko elinaikansa toiminut niin sanottuna matalan kynnyksen messuna, jonne ovat olleet tervetulleita aivan kaikki; niin etsijät, epäröivät, kuin löytäneetkin. Ovella ei edelleenkään kukaan ole kyselemässä lisätietoja hengellisestä vakaumuksestasi, poliittisesta tai kulttuurisesta taustastasi, kirkkokunnastasi, yhteiskunnallisesta asemastasi tai mistään muustakaan sinuun ulkoapäin asetetusta leimasta tai tunnusmerkistä. Messuun ovat tervetulleita lepäämään ja uudistumaan ihan kaikki!

Yhtäältä yhteiskunnan maallistumiskehitys ja toisaalta erilaisten vaihtoehtoisten messujen lisääntynyt tarjonta ovat johtaneet siihen, että myös Tuomasmessujen kävijämäärät ovat jonkin verran laskeneet. Vielä ei kuitenkaan ole missään nimessä aika heittää kirvestä kaivoon, vaan ennemminkin keskustella siitä, kuinka voisimme jatkossakin palvella entistä paremmin sekä vakiintuneita messukävijöitä ja vapaaehtoisia, että uusia, messuun ehkä ensimmäistä kertaa tiensä löytäneitä kunniavieraita. Tätä tarkoitusta varten järjestämme UUSI ALKU-Tuomaspalaverin Sinitaivassalilla 8.1.2020 klo 17.30. Palaveriin ovat tervetulleita aivan kaikki – kuten messuunkin – ja arvostamme ihan jokaisen näkemystä tulevaisuuden messujen toteutustavoista ja ihanteellisesta messuyhteisöstä.

Huomionarvoista on myös se, ettei Tuomasmessujen tekijöiden ja vapaaehtoisten tarve ole kadonnut minnekään. Kerta toisensa jälkeen messuun tarvitaan iso joukko toteuttajia, joiden haalimisessa juuri sinä voit auttaa. Yleinen kiinnostus vapaaehtoistyöhön on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt, joten tavoitteenamme on myös löytää Tuomastyöstä tiedottamiselle ja markkinoinnille oikeat kanavat. Ensi keväänä järjestämme myös Tuomasmessun rukousavustajakoulutuksen kahtena lauantaipäivänä: 29.2. ja 14.3.2020. Se järjestetään yhteistyössä Mikaelin, Martin ja Maarian seurakuntien, sekä Kristillisen Terapiakeskuksen kanssa. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki rukousavustamisesta ja rukouksella palvelemisesta kiinnostuneet, eikä se sido osallistujia mihinkään.

Lähde siis mukaan ja kerro meille minkälaisessa messuyhteydessä haluaisit olla ja elää! Odotamme sinua tammikuussa tarjoilujen kanssa.

Lisätietoja antaa Tiia Lehtonen (puh. 0400 243 366, etunimi.sukunimi@missionmen.fi)