Tasavallan presidentti on myöntänyt ansioristit ja ritarimerkit

Tasavallan presidentti on myöntänyt ansioristit ja ritarimerkit

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto täytti kuluvana vuonna 100 vuotta. Suomen vanhin kristillinen liikemiesjärjestö kohtaa erityisesti yrittäjiä Suomessa sekä tukee lähetys-, diakonia- ja kehitysaputyötä globaalisti maailmalla.

Tasavallan presidentti on myöntänyt 16.5.2020 ansioristit ja ritarimerkit seuraaville Suomen Liikemiesten Lähetysliiton hallituksen jäsenille huomattavista henkilökohtaisista ansioista. Merkit jaettiin vastaanottajille liiton vuosikokouksessa 9.9.2020.

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkin ovat saaneet:

Opetusneuvos Harri Heikki Seikolalle, joka on toiminut menestyksellisesti Turun Aikuiskoulutussäätiön toimitusjohtajana sekä rehtorina. Lisäksi Seikola on vaikuttanut Raision kaupunginhallituksen jäsenenä sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Työnantajayhdistyksen hallituksen jäsenenä. Seikola on Suomen Liikemiesten Lähetysliiton nykyinen puheenjohtaja.

Varatuomari Jouni Vesa Johannes Lehtimäki on entinen kansanedustaja ja nykyinen Kosovon kunniakonsuli. Lehtimäki on sotilasarvo on majuri ja hän on toiminut useissa sotilaslakimiehen kansainvälisissä tehtävissä.

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristin on saanut:

Medianomi Pekka Rauno Ilmari Heikkilä, joka on pitkään toiminut media-alan yrittäjänä. Heikkilä on myös kirkkohallituksen täysistunnon jäsen ja Turun Arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja.

Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin ovat saaneet:

Talousjohtaja Timo Oskari Juhani Ekman on toiminut pitkään Mesera-Yhtiöt Oy talousjohtajana sekä Turun Seudun Osuuspankin konttoriryhmän johtajana. Ekman on myös vaikuttanut Raision seurakunnassa kirkkovaltuuston jäsenenä.

Yrittäjä Hannu Tapani Virtanen on toiminut jo pitkään Bistro-Tuote Oy:n toimitusjohtajana sekä vaikuttanut Lions Club Turun Linna hallituksen jäsenenä.

Onnittelut ansioituneille tasavallan presidentin myöntämien ristien ja merkkien saajille!

Liiton 100 vuotta juhlapuhe

Liiton 100 vuotta juhlapuhe

Arvoisa kuulija,

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 6.5.1920, jonne yhdistyksen perustaja kauppias Kustaa Sikilä oli kutsunut lähetystyötä harrastavia liikemiehiä Turusta ja lähiseuduilta. Yhdistyksen alkuperäisenä tarkoituksena oli kehittää sisä- ja ulkolähetysharrastusta sekä viedä hyvää sanomaa niin liikemiesten kuin kaupan ja teollisuuden palveluksessa toimivien keskuuteen.

Kaikki sai alkunsa eräänä tammikuisena yönä vuonna 1920, joka oli Sikilän elämän käännekohta ja varmasti myös hänen elämänsä merkittävin yö. Samalla se oli myös Liikemiesten Lähetysliiton merkittävin yö. Silloin Sikilä sai näyn, jossa Jumala sanoi hänelle:

”Ala toimia liikemiesten voittamiseksi Herralle. Ala koota heitä yhteistyöhön Jumalalle. Luovu liikkeestäsi ja minä olen sinun kanssasi.”

Aamun valjettua Kustaa Sikilä joutui käymään kovaa sisäistä taistelua. Työkenttä näytti pelottavan laajalta ja vastukset suurilta. Vaatimus luopua käytännössä kaikesta siitä, mikä oli luonut aineellisen pohjan hänen perheensä elämään, ei niin ikään ollut painoarvoltaan pieni. Lopulta Sikilä päätti kuitenkin seurata saamaansa kutsua, sillä hän tiesi, että evankeliumi ja sanoma Kristuksen tuomasta pelastuksesta oli monille liikemiehille ja liike-elämän palveluksessa toimiville kokonaan vieras asia. Toisaalta hän myös tiesi, että monet kauppiaat ja teollisuuden harjoittajat olivat valmiita uhraamaan omastaan lähetystyölle. Sittemmin lähetystyötä on vuosikymmenien aikana tehty runsain joukoin juuri Kustaa Sikilän näyn innoittamana niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tukemalla sekä perinteisiä lähetyskohteita eri puolilla maailmaa että myöntämällä avustuksia tapauskohtaisesti lyhytaikaisempiin projekteihin, Liikemiesten Lähetysliitto on voinut toteuttaa sääntöjensä mukaista toimintaa ja ennen kaikkea yhtä Vapahtajamme merkittävimmistä käskyistä: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Säännöllisen avustustyön kohteemme sijaitsevat Virossa, Inkerissä, Tansaniassa ja Etiopiassa, mutta Suomen Lähetysseuran kautta toteutettu lähetystyö eri puolilla maailmaa on laajentanut työkenttämme globaaliksi. Erilaisten projektien avulla on autettu jo tuhansia ihmisiä.

Vaikka ulkolähetys onkin ollut kautta yhdistyksen historian tärkeä toiminnan osa-alue, olemme uuden tarkennetun strategian myötä pyrkineet siirtämään painopistettä kotimaan lähetys- ja diakoniatyöhön. Suomessa eriarvoisuuden ja syrjäytymisen jatkuva lisääntyminen on huolestuttavaa. Heikommassa asemassa olevien ihmisten elämää täytyy pystyä helpottamaan ja siksi kotimaan diakoniatyöstä on tullut merkittävä osa Liikemiesten Lähetysliiton toimintaa. Nykyisessä tilanteessa sisälähetyksen ja kotimaisen diakoniatyön roolia on vahvistettava entisestään, joskin apua kanavoituu myös tästä eteenpäin perinteisille ulkolähetyskohteillemme.

Arvoisa kuulija,

Suomen Liikemiesten Lähetysliiton suunniteltuja 100-vuotisjuhlia ei valitettavasti voida tänä keväänä järjestää koronavirustilanteen takia. Olemme päätyneet siirtämään juhlatilaisuudet ensi vuoden kevääseen.

Haluamme kuitenkin kunnioittaa perustajamme kauppias Kustaa Sikilän muistoa ja samalla 100-vuotisjuhlavuottamme laskemalla seppeleen Sikilän Naantalin kirkkomaalla sijaitsevalle haudalle.

Harri Seikola

Liiton puheenjohtaja