YRITTÄJÄN PÄIVÄ 5.9.2022

YRITTÄJÄN PÄIVÄ 5.9.2022

On etuoikeus saada palvella yrittäjiä erityisesti tänä epävarmana aikana. Näin Yrittäjän päivänä haluamme siunata kaikkia yrittäjiä ympäri Suomen ja rohkaista viisailla ajatuksilla Luojaltamme:

Älä rehki rikastuaksesi, älä tuhlaa ajatuksiasi siihen. San 23:4

Antakoon Jumala iloa työhösi niin, että saat nauttia siitä, mitä teet!

Hanki viisautta, se on aarteista kallein, hanki ymmärrystä, sijoita kaikki varasi siihen. San 4:7

Antakoon Jumala sinulle intoa oppia aina lisää!

Uutteruus ja harkinta tuo menestyksen, turha kiire vie köyhyyteen. San 21:5

Siunatkoon Jumala aikasi niin, että työ ja lepo ovat tasapainossa!

Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille. Kol 3:23

Siunatkoon Jumala kättesi työt niin, että hyvät arvot ovat työsi perusta!

Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Mark 8:36

Kaikissa hetkissäsi, olkoon Jumalan rakkaus ja huolenpito kannattelemassa sinua ja läheisiäsi! Hänen rakkaudessaan sielumme on Kotona.

Toivo on luottamuksen silta tulevaisuuteen

Toivo on luottamuksen silta tulevaisuuteen

Mitä sinulle tulee mieleen, jos muistelet lapsuuttasi ja niitä asioita, joita toivoit? Piti oikein pysähtyä miettimään, millaisia toiveita itselläni oli. Ehkäpä joitakin joulu- tai syntymäpäivälahjoihin liittyviä toiveita, mutta päällimmäisenä nousee mieleeni ajatus siitä, että jotenkin lapsena oli vahva luottamus siihen, että asiat menevät hyvin. Toivo oli ehkä enemmänkin luottamusta käsillä olevaan hetkeen ja siihen, että näin tulee jatkumaan. Varmaan kodin ilmapiiri vahvisti tätä kokemusta. Aikuiseksi tultuani olen ymmärtänyt ja kokenut valtavaa kiitollisuutta niistä sukupolvien ketjuista, jotka ovat rukoilleet tulevien sukupolvien puolesta. Uskon ja luotan, että Jumala kuulee kaikki rukoukset.

Tämän päivän lapset ja nuoret elävät hyvin erilaisessa maailmassa. Kaikki mahdollinen tieto on tarjolla reaaliaikaisesti, ja tämä tiedon tulva voi aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa ‒ jopa siinä määrin, että tämä hetki ja tulevaisuus eivät tunnukaan enää turvalliselta ja luottamusta herättävältä. Mieliin nousevat erilaiset uhkakuvat, jotka varjostavat tulevaisuutta. Tässä ajassa on entistä tärkeämpää kertoa toivon sanomasta, rukoilla lasten ja nuorten puolesta.

Toivon näköala on meille ihmisille, ikävuosista riippumatta, elintärkeä. Ilman toivoa katoaa näköala tulevaisuuteen.

Yrittäjyyteen liittyy vahvasti luja luottamus omaan osaamiseen ja pärjäämiseen. Yrittämisen vapaus motivoi ja innostaa. Omat vahvuudet likoon laittamalla rakennetaan tulevaisuutta. Silloin, kun liiketoimet sujuvat hyvin, on helppo luottaa itseensä, omaan tekemiseen ja tulevaisuuteen. Entäpä vaikeuksien kohdatessa ja hädän hetkellä? Silloin voi joutua ehkä miettimään asioita uudella tavalla. Missä ovat elämäni perustukset? Mihin minä perustan toivoni?

Jeremian kirjassa Jumala rohkaisee kansaansa: ”Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11). Tutussa lastenlaulussa todetaan ”Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa”. Meitä ei jätetä yksin selviytymään elämän myrskyistä ja aallokoista. On turvallista luottaa, että elämämme ei ole sattumaa. Tartutaan kiinni Jeesuksen lupaukseen: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkääkä vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27).

Yksi lempikohdistani Raamatussa löytyy Roomalaiskirjeestä: ”Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen.” (Room. 5:2-5).

KIRSI ANTTILA

Järjestöpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Uusi Kipinä -yrittäjäkurssi nuorille järjestetään kesällä Turussa

Uusi Kipinä -yrittäjäkurssi nuorille järjestetään kesällä Turussa

Lehdistötiedote

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto järjestää kesällä 2021 Kipinä -yrittäjäkurssin 16–29-vuotiaille nuorille. Kurssin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa nuoria oman yrityksen perustamisessa. Kurssilla tarjotaan käytännön työkaluja sekä vinkkejä asiantuntijoilta ja toisilta yrittäjiltä, jotta oman yrityksen perustaminen olisi jokaiselle mahdollisimman helppoa.

Kipinä -yrittäjäkurssin myötä haluamme liikemiesjärjestönä olla tukemassa nuoria ja yrittäjyyttä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Monet nuoret etsivät vielä kesäksi töitä, mutta samalla heillä voi olla ideoita ja/tai osaamista, joka mahdollistaisi myös itsetyöllistymisen kesällä vaikkapa kevytyrittäjänä. Kurssille etsitään innokkaita, motivoituneita ja idearikkaita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita yrittämisestä. Kurssin osallistujia tuetaan 400 euron stipendillä. Ohjelma on osallistujille maksuton.

Kurssi järjestetään Turussa Sinitaivassalilla 7.-19.6.2021. Mukaan kurssille otetaan 6–10 nuorta. Kurssille voi osallistua yksin tai ryhmässä, vaikkapa ystävän kanssa. Nuoret valitaan hakemusten (hakuaika 5.-24.5.) ja haastattelun perustella.

Kurssi käynnistyy Hyvän mielen aamiaistilaisuudella 7.6, jossa yrittäjillä ja nuorilla on mahdollisuus verkostoitumiseen. Tilaisuus järjestetään hybriditapahtumana voimassa olevien rajoitusten mukaisesti. Tilaisuudessa on puhumassa futuristi, tietokirjailija ja moniosaaja Perttu Pölönen aiheesta muutos ja mahdollisuus. Koronaviruksen jälkeen maailma ei tule olemaan entisensä ja nyt vaaditaan rohkeutta tarttua uuteen. Kriisi herkistää kasvulle ja avaa mahdollisuuksia. Toivomme tämän tilaisuuden inspiroivan ja kannustavan yrittäjinä jo toimivia, mutta myös kurssin nuoria oman idean kehittämisessä kurssin aikana. Tilaisuus on avoin kaikille yrittäjille ja yrittäjähenkisille sekä nuorille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Itse kurssi huipentuu 19.6. järjestettävään Kipinä Areenan, jossa nuoret esittelevät oman yrityksensä tunnetuille yrittäjille verkkotilaisuudessa. Lisätietoa kurssiohjelmasta: https://missionmen.fi/kurssi/ohjelma/

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto on Suomen vanhin kristillinen liikemiesjärjestö. Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry (Missionmen) on liike-elämän palveluksessa olevien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia tukeva Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä toimiva valtakunnallinen järjestö. Keskeisinä sisältöalueina ovat osallistuminen ja kouluttaminen liike-elämän etiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä globaalin vastuun kantaminen. Järjestömme tukee erityisesti naisten ja lasten koulutusta ja työllistymistä kehittyvissä maissa.

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto järjestää kurssin yhteistyössä. Mukana mm. Turun Yrittäjät, Turun alueen toisen asteen oppilaitokset, Siivouspalvelu Kota, Prafit Oy, Kaupallistajat Suomi Oy, Datahouse Oy

Lisätietoa ja hakuohjeet: https://missionmen.fi/kurssi/

Tiedote PDF-muodossa

Tukea yrittäjän arkeen

Tukea yrittäjän arkeen

Raamatun luomiskertomuksessa sanotaan, että seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi. Käännös on hieman harhaanjohtava, sillä kyse ei ollut levosta siinä mielessä, kuin me ihmiset tarvitsemme lepoa väsyttyämme. Jumala ei ollut väsynyt, vaan Hän päätti luomistyön. Seitsemännen päivän lepo tarkoitti, että työ tuli valmiiksi.

Mielestäni on ihanaa, että jokaisen työvaiheen jälkeen Jumala katsoi tekemäänsä, ja totesi sen olevan hyvää. Joskus tehtävämme voi näyttää vuoren korkuiselta, emmekä saa edes aloitettua, koska perille pääsy tuntuu mahdottomalta. Viisasta onkin jakaa työ osiin, tehdä yksi asia kerrallaan, ja myös ihastellen katsella joka vaiheen jälkeen, miten hyvää siitä tuli.

Huomattavaa on myös se, että Jumala ei tehnyt kaikkea yksin. Meidän kolmiyhteisen Jumalamme ytimessä on suhde; Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi Jumala, kolme Persoonaa, ja jokaisella oma tehtävänsä luomistyössä. Kaunis ja saumaton yhteistyö.

Ihminen tarvitsee lepoa. Ja joskus ihminen kokee olevansa yksin, me kun olemme vain yksi persoona. Mutta Jumalamme esimerkin mukaisesti voimme toimia yhdessä, muistaen tarpeen mukaan päättää sen, minkä aloitimme, tai jakaa sen osiin tavoitteen saavuttamiseksi. Ja ehdottomasti meidän tulisi aika ajoin ihastella sitä, mitä hyvää on tullut tehtyä.

Me Suomen Liikemiesten Lähetysliitossa kohtaamme ihmisiä liike-elämän eri aloilta. Kohtaamme heitä, joilla bisnes sujuu hyvin ja heitä, joiden työ on vaakalaudalla. Kuuntelemme heitä, joilla on haasteita perhe-elämän ja työn yhteensovittamisessa ja heitä, joiden sisin kaipaa jotain, mitä työ tai omaisuus eivät voi antaa.

Emme kysele, mihin ihminen uskoo tai on uskomatta. Emme liioin kirjaa ylös, mistä keskustelemme tai mitä olemme kuulleet. Meitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vaikka meillä on kokemusta parisuhde – ja perhetyöstä ja liike-elämän hoitamisesta, tärkein voimavaramme on kuitenkin luottamus ikiaikaiseen Jumalaan, jonka keinot auttaa eivät lopu silloin kun inhimilliset keinot loppuvat.

Haluammekin rohkaista sinua, jos missään elämäsi vaiheessa koet, että haluaisit jakaa taakkaasi, ota meihin yhteyttä. Voimme sopia yhteisen keskusteluhetken, vaikka kahvilassa tai toimipaikassamme Sinitaivassalilla. Voit myös jättää rukouspyynnön ja saat luottaa, että pyyntösi kuullaan.

Tahdomme tuota taivaallista toivoa elämäsi hetkiin!

Yrittäjältä yrittäjälle: Satavarakenne Oy

Yrittäjältä yrittäjälle: Satavarakenne Oy

1. Kuka olet ja mikä on yrityksesi?

Olen Janne Hannuksela, yrittäjä vuodesta 1995. Yritykseni on Satavarakenne Oy. Remontoin ihmisten koteja. Lisäksi teen yritysjohdon ja organisaatioiden koulutus- ja kehitystyötä myynninkehitystoimistoni kautta. Olen myös Yes-kummi.

2. Mikä sai sinut alun perin ryhtymään yrittäjäksi? Epäilitkö asiaa missään vaiheessa?

Yrittäjäksi aloin veljeni esimerkin kautta enkä oikeastaan epäillyt tai pelännyt pärjäämistä missään vaiheessa.

3. Kuinka usein joudut motivoimaan itseäsi yrittämisessä? Minkälaisia tilanteet ovat?

Itse yrittämiseen ei suurempia tsemppejä tarvitse. Pärjäämistä syntyy, kun vaan lähtee joka päivä liikkeelle ja yrittää parhaansa. Itselle pitää muistaa sanoa, että minä pärjään ja minä onnistun.

4. Mitkä ovat kolme parasta asiaa omassa työssäsi?

Parasta yrittämisessä on verrattain vapaa oman työajan hallinta. Kun vastaa virheistään itselleen peilin kautta, tapahtuu myös paljon oppimista. Lisäksi arvostan verkostoitumisen mahdollisuuksia muiden yrittäjien kanssa.

5. … entä mitkä huonoimmat?

Vapaa-ajan niukkuus ja se, että uraan mahtuu myös huonoja vuosia syystä tai toisesta. Kysyntäpiikeistä johtuva töiden kasaantuminen ei niin ikään ole aina mukavaa.

6. Kuinka huolehdit työ- ja vapaa-ajan erottamisesta ja onko se vaikeaa?

Suuri haaste on tosiaankin saada työ- ja vapaa-aika erilleen. Puhelin soi helposti ja se kulkee aina mukana.

7. … entä omasta hyvinvoinnistasi?

Oma hyvinvointi tulee vaimon, perheen, terveellisen ruuan ja urheilemisen kautta. Kahden erilaisen työn tekeminen antaa minulle virtaa ja tasapainottaa viikkoa.

8. Minkälaisia vinkkejä antaisit yrittäjän uraa pohtivalle ja mistä häntä varoittaisit?

Haluan rohkaista kaikkia yrittäjähenkisiä ihmisiä perustamaan oman yrityksen. Yrittämisessä on monesti hyvät mahdollisuudet pärjätä. Varoittaisin kuitenkin siitä, että työtunnit vievät helposti mukanaan kun tekee mielekästä työtä.

9. Mitä sanoisit parikymppiselle itsellesi?

Jos olisin 20-vuotias, miettisin, olenko huolehtinut siitä, että yrittäjän vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset riittävät ja että minulla on riittävä koulutus alalle. Jos ei, niin työ ja yrittäminen toisaalta myös opettavat ammattilaiseksi. Usein on niin, että elämä kyllä muokkaa sinua ja yritystäsi!

10. Mitä sanoisit viruspandemian seurausten ääressä kamppailevalle kollegallesi?

Vaikeudet ovat tehty voitettaviksi ja kaikki asiat järjestyy aina tavalla tai toisella. Monesti voit jälkeenpäin ajatella, että hyvä kun tuo ja tuokin asia tuli koettua!

Lisätietoa yrityksestä: http://satavarakenne.fi/

Yrittäjältä yrittäjälle: Satavarakenne Oy

Yrittäjältä yrittäjälle: Prafit Oy

1. Kuka olet ja mikä on yrityksesi?

Olen Pesosen Kati, Prafit Oy:n toimitusjohtaja. Prafit suunnittelee, myy ja valmistaa erikoiskalusteita sekä toimii alumiinitukkurina Turun Urusvuoressa 13 henkilön voimin.

2. Mikä sai sinut alun perin ryhtymään yrittäjäksi? Epäilitkö asiaa missään vaiheessa?

Prafit Oy toimii jo toista sukupolvea. Isäni ja tätini mies perustivat yrityksen vuonna 1975. Vuoden 2010 sukupolven vaihdoksen jälkeen minä, sisareni ja serkkumme jatkoivat yrityksen toiminnassa.

Päätös ei missään tapauksessa ollut helppo, eivätkä ensimmäiset vuodetkaan vakuuttaneet siitä, että päätös olisi ollut oikea. Mutta hiljalleen, vuosien saatossa olemme kukin löytäneet paikkamme ja roolimme yrityksen toiminnassa. Tällä hetkellä olen tyytyväinen valintaani.

3. Kuinka usein joudut motivoimaan itseäsi yrittämisessä? Minkälaisia tilanteet ovat?

Alkuvuosina jouduin motivoimaan itseäni lähes päivittäin. Taantuman myötä jouduimme ensitöiksemme irtisanomaan ja lomauttamaan henkilökuntaamme. Se oli raskasta. Jouduin hokemaan itselleni päivittäin: ”Minun työtäni on ajatella yrityksen parasta.” Asiakaskuntamme rakenne muuttui myös taantuman ja sukupolven vaihdoksen myötä ja uskoni yrityksen tulevaisuuteen oli välillä lujilla. Isäni ja muut pitkänlinjan yrittäjät kuitenkin tukivat ja muistuttivat, että vuosikymmenten aikana on aiemminkin oltu hankalissa tilanteissa ja niistä on selvitty. Vähitellen aloin luottaa siihen, että oikeilla päätöksillä, joustavalla toiminnalla ja kovalla työllä tulemme pärjäämään.

4. Mitkä ovat kolme parasta asiaa omassa työssäsi?

Vapaus, päätösten tekeminen ja yhtiökumppanini & muut kollegat ja työyhteisömme (huonokin) huumori!

5. … entä mitkä huonoimmat?

Ajoittain vastuu tuntuu raskaalta kantaa ja toisinaan myös se, kuinka kiinni yrityksessä on.

6. Kuinka huolehdit työ- ja vapaa-ajan erottamisesta ja onko se vaikeaa?

Lasten syntymien myötä työ- ja vapaa-ajan erottamisesta on tullut helpompaa. Pyrin nykyään saapumaan kotiin kohtalaiseen aikaan niin, että joka päivä ehdin olla lasten kanssa ennen iltapuuhia. Lapset auttavat unohtamaan työhön liittyvät murheet ja laittamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Toki haastavissa ja stressaavissa tilanteissa asiat nousevat iltaisin pintaan ja tulevat uniin. Mutta stressaavien asioiden kynnys on noussut – ihan pienillä työasioilla en enää nykyään iltaisin päätäni vaivaa.

7. … entä omasta hyvinvoinnistasi?

Oma itse jää valitettavasti liian vähälle tällä hetkellä. Mutta pyrin tapaamaan ystäviä, sekä ulkoilemaan ja liikkumaan viikoittain riittävästi. Uni on tärkeää. Yöunien on pysyttävä riittävän pitkinä.

8. Minkälaisia vinkkejä antaisit yrittäjän uraa pohtivalle ja mistä häntä varoittaisit?

Aloittelevalla yrittäjällä tärkeimmät asiat ovat mielestäni innokkuus, kiinnostus ja intohimo. Pitää olla paloa tehdä sitä työtä millä uransa aikoo luoda. Tämän lisäksi tärkeitä ovat verkostoituminen ja tukiverkosto, sekä suunnitelmat hyvän ja pahan päivän varalle. Lisäksi on vielä otettava huomioon mahdollisuus selvitä alkuaika vain välttämättömällä. Käteen jäävä raha saattaa olla riittämätön alkukuukausina. Opettele sietämään epävarmuutta. Varoittaisin kaikenlaisista kuopista, joihin on mahdollista kompastua. Niihin liittyen: keskustele asioista verkostosi kanssa ja nuku aina yön yli ennen lopullista päätösten tekemistä.

9. Mitä sanoisit parikymppiselle itsellesi?

Helpommallakin olisit päässyt, mutta vähemmän oppinut.

10. Mitä sanoisit viruspandemian seurausten ääressä kamppailevalle kollegallesi?

Tämä on ohimenevää. Ole asiakaslähtöinen, ole kiinnostunut sidosryhmistäsi, opettele reagoimaan nopeasti ja koita nähdä muutos positiivisena sysäyksenä jollekin uudelle. Sisulla!