Suomen Liikemiesten Lähetysliitolla on unelma. Toimia kristillisen rakkauden hengessä koko Suomessa ja maailmalla. Kohdata erityisesti yrittäjiä tarjoten hengellistä ja henkistä vahvistusta ihmisten arkeen. Unelmia on muitakin: unelmia rakkaudesta ja ystävyydestä. Lottovoitosta. Entä laajemmin?

Perinteisen ”amerikkalaisen unelman” tietävät kaikki. ”Amerikkalaisen unelman” mukaan Amerikassa voi kuka tahansa menestyä ja saavuttaa haluamansa, kunhan vain yrittää riittävän kovaa eikä luovuta vaikeuksien edessä. ”Amerikkalainen unelma” yhdistää amerikkalaisen ja amerikkalaiseksi haluavan. ”Amerikkalainen unelma” kokoaa yksilöiden omat toiveet ja haaveet. ”Amerikkalaista unelmaa” ei tarvitse selitellä. Miten on Euroopassa?

Onko olemassa ”eurooppalainen unelma”? Jos kyllä, mitä se on? Onko se unelma vapaasta liikkuvuudesta? Varmasti, mutta ilmeisesti vain niin kauan kuin se koskee minua ja kotimaatani. Historia on osoittanut, että heti kun joku toinen saapuu etsimään parempaa elämää, tai joku yksittäinen tehdas päättää siirtyy jostakin maasta toiseen maahan, liikkumisvapaus ei olekaan enää niin kannatettava asia. Onko se unelma rauhasta? Varmasti, mutta ilmeisesti vain Euroopassa. Esimerkiksi Afganistaniin tai Irakiin monet eurooppalaiset valtiot ovat valmiita lähettämään mieluummin sotilaallista kuin humanitaarista apua. Onko se unelma sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta? Kyllä, niin kauan, kun meidän ei tarvitse sopia siitä, mitä on ”sosiaalinen oikeudenmukaisuus”. Onko se unelma Euroopan unionista? Joillekin kyllä, mutta esimerkiksi Iso-Britannia on jo päättänyt toisin. Onko se sama kuin ”amerikkalainen unelma”? Varmasti ei. ”Amerikkalainen unelma” on ollut, ja on ehkä vieläkin, myös monen eurooppalaisen unelma.

Totuus lienee lopulta, että ei ole olemassa yhtenäistä ”eurooppalaista unelmaa”. Euroopassa on tuhansia erilaisia tarinoita. Lukuisia poliittisia päättäjiä ja erilaisia poliittisia ratkaisuja. Mutta ei vain yhtä asiaa, joka yhdistäisi kaikki. Ja se on Euroopan suuri ongelma.

Kaikki keskustelut Euroopan tulevaisuudesta, Lissabonin sopimuksen uudistamisesta tai mahdollisesta Euroopan ”perustuslaista” ovat aina osittain sisällöltään tyhjiä ilman jotakin todella yhdistävää, eurooppalaista tekijää.

Minulle ”eurooppalainen unelma” on yhtenäisyyttä erilaisten välillä ja yhteistyötä epätodennäköisten kumppaneiden välillä. Se on unelma tavata ihmisiä, jotka näyttävät erilaiselta ensimmäisellä kerralla, mutta samankaltaiselta jo toisella silmäyksellä. Se on unelma ymmärryksestä, että yhteisiä ongelmia voidaan ratkaista vain yhdessä. Se on unelma syvemmästä valtioliitosta, joka edistää osallisuutta toimivilla hallintorakenteilla. Mutta liian usein herään unesta ja ymmärrän, että unelma ei ole toteutunut. ”Eurooppalainen unelma” itsessään on matka, jolle voi vain toivoa positiivista loppua ilman eksymistä menneisyyden vastakkainasetteluun ja riitoihin. Suomen Liikemiesten Lähetysliiton tavoin kristillisen rakkauden hengessä koko Suomessa ja maailmalla.