#nostayrittäjää

#nostayrittäjää

Liikemiesten Lähetysliitto aloitti 20.3. valtakunnallisen ”Nosta yrittäjä!” -kampanjan, jonka avulla sinäkin voit tukea kaikkien yksinyrittäjien, sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Virusepidemian aiheuttama maailmanlaajuinen poikkeustilanne vaikuttaa suoraan tai välillisesti joka ikisen yrittäjän liiketoimintaan ja jollain aikavälillä mitä suurimmalla todennäköisyydellä myös selviytymisedellytyksiin. Yrittäjälle yöunien menettäminen on varmasti ensimmäinen etappi pahimmillaan pitkäksikin venyvässä kivisessä alamäessä, eikä henkisten kärsimysten lopullisesta kokoluokasta voi sanoa vielä mitään. Juuri nyt on siis erityisen tärkeää olla tukemassa ja omalta osaltaan ehkäisemässä laajempien konkurssiaaltojen syntymistä, sekä vahvistamassa yrittäjää itseään.

Sivuiltamme löydät linkit yrittäjien omille verkkosivuille, sekä heidän tarjoamiinsa palveluihin ja tuotteisiin.

Kiitos kun lähdet mukaan ja kannat oman kortesi kekoon yrittäjien pinnan päällä pitämiseksi!

Perumme toistaiseksi kaikki tilaisuudet

Perumme toistaiseksi kaikki tilaisuudet

Liikemiesten Lähetysliitto peruu toistaiseksi kaikki tilaisuutensa ja tapahtumansa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Seuraamme aktiivisesti valtionhallinnon ja terveysviranomaisten viestintää tässä kaikille uudessa tilanteessa, muttemme osallistu paniikkimielialan lietsomiseen siitä yksinkertaisen ihanasta syystä, että Herra on kanssamme. Ajatelkaahan sitä! Koska myös Kirkkohallitus on kehottanut luopumaan kaikista sellaisista kokoontumisista, jotka eivät kuulu lakisääteisten tehtävien hoitoon, noudatamme vastuullisena kirkollisena toimijana myös tätä ohjeistusta.

Lähetysliitossa olemme kuitenkin palveluksessasi niin ajatuksissamme kuin sähköisestikin: vastaamme puhelimeen ja sähköposteihin, otamme vastaan esirukouspyyntöjä, päivitämme sosiaalisen median kanaviamme, ristimme kätemme ja siunaamme teitä jokaista. Etänä kohtaamme mielellämme juuri sinut, joka tunnet suurta huolta koronavirustilanteesta tai olet ehkä jäänyt kotiisi yksin. Reagoimme nopeasti myös uusiin ohjeistuksiin ja päivitämme omat toimintaohjeemme niiden kanssa yhdenmukaisiksi.

”Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa.” Ps. 4:9

Perumme toistaiseksi kaikki tilaisuudet

Hallituksen jäseniä ehdolla kirkolliskokouksen maallikkojäseneksi

Suomen Liikemiesten Lähetysliiton kaksi hallituksen nykyjäsentä – Jouni Lehtimäki ja Pekka Heikkilä – ovat ehdolla kirkolliskokouksen maallikkojäseniksi 11.2.2020 pidettävissä vaaleissa. Kirkolliskokous on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin, kirkon ”eduskunta”. Jäseniä kirkolliskokoukseen valitaan koko Suomesta 96, joista 32 on pappisjäsentä ja 64 maallikkojäsentä. Turun arkkihiippakunnasta maallikkoja valitaan kahdeksan.

Jouni esittelee itsensä kolmella tyttärellä ja yhdellä pojalla siunatuksi, 55-vuotiaaksi paljasjalkaiseksi porilaiseksi. Koulutukseltaan Jouni on oikeustieteen lisensiaatti ja varatuomari, ja hän toimii lakimiehenä omassa lakiasiantoimistossaan. Vuosina 2013–17 Jouni työskenteli EU-tehtävässä Kosovon Pristinassa oikeusministerin neuvonantajana ja tuli myös vuonna 2016 nimitetyksi Kosovon ensimmäiseksi Suomen kunniakonsuliksi. Kansanedustaja Jouni oli vaalikaudella 1999–2003.

Jouni korostaa, että kristillinen rakkaus ja etiikka ovat kaiken kaikkiaan haastavia aihealueita. Niillä ei tarkoiteta, että pahan tekemisestä olisi vain pidättäydyttävä, vaan ne korostavat voimakkaasti hyvän tekemisen tärkeyttä. Rakkaus ja etiikka toimivat myös liike-elämässä. Niiden siivittämällä asenteella voi myös menestyä, ja sellaista asennetta Jouni haluaa viedä kirkolliskokouksenkin päätöksentekoon.

Seuraavan neljän vuoden aikana Jouni haluaa avoimemman, keskustelevamman ja vuorovaikutteisemman kirkon. Kirkon on oltava kannanotoissaan avoin ja kyvykäs käymään dialogia siitä, mitä kirkko edustaa ja minkälaisia mielipiteitä kirkkoon mahtuu. Erilaisia keskustelutilaisuuksia tarvitaan, jotta jäsenet voivat esittää ajatuksiaan. Lisäksi tarvitaan viestinnällisiä lisäresursseja, viestinnän tärkeyden tunnistamista ja viestinnän merkityksen tunnustamista kirkko-organisaation eri osissa.

Pekka on toimittaja, ohjaaja ja tuottaja, joka suunnittelee, kuvaa ja ohjaa erilaisia TV-tuotantoja. Hän kiertää jatkuvasti opettamassa seurakunnissa ympäri Suomea, kirjoittaa ja kouluttaa. Pekalla on pitkä ja laaja kokemus kirkon hallinnosta ja sen päätöksenteosta: Hän on ollut viimeiset neljä vuotta Kirkkohallituksen täysistunnon (kirkon hallitus) jäsen ja edelliset 8 vuotta kirkolliskokouksen maallikkojäsen sekä johtanut puheenjohtajana viimeiset 12 vuotta Mietoisten kappelineuvostoa. Saman ajan hän on vastannut vapaaehtoisena myös srk:n viestinnästä ja aikuistyön tilaisuuksista.

Pekka tekee muutenkin paljon vapaaehtoistyötä, kulkee apua tarvitsevien rinnalla, ja rukoilee heidän kanssaan. Hän ehti olla 18 vuotta töissä Kirkkohallituksessa kuvaten ja ohjaten tv-jumalanpalveluksia ja -dokumentteja. Monet muistavat mm. piispa Riekkisen isot sarjat MTV:ssä. Ensi pääsiäisenä TV 1:n ohjelmistoon on tulossa piispa Jari Jolkkosen isännöimä sekä Pekan kuvaama ja editoima dokumentti Franciscus Assisilaisesta.

Niin työssä kuin luottamustehtävissäkin Pekka on hankkinut laajat yhteistyöverkostot – suhteet ovat kunnossa kaikkiin suuntiin. Sydämellään Pekalla on elämää muuttavan sanoman julistus, vapaaehtoistyö, nuoret aikuiset sekä viestintä.

Ehdokkaana Pekka haluaa antaa pitkän kokemuksensa kirkon työstä sekä oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa yhteiseen käyttöön. Pekka kokee, että hänet on kutsuttu ennen kaikkea palvelemaan näihin tehtäviin. Samalla Pekka haluaa rakentaa siltoja eri tavalla ajattelevien ryhmien ja ihmisten välille.

Neljänä seuraavana vuonna Pekka haluaa olla uudistamassa koko nykyistä seurakuntatyötä ja sen rakennetta tähän aikaan paremmin sopivaksi. Monet kaipaavat nyt yhteisöllisyyttä ja perhettä, johon kuulua ja paikkaa, jossa käyttää osaamistaan ja lahjojaan. Sille pitää nyt saada tilaa. Samalla myös seurakuntien työntekijöiden osaamistarve ja työnkuvat ovat murroksessa; jatkossa tarvitaan hyvät viestintätaidot omaavia mahdollistajia, moniosaajia ja työntekijöitä, jotka osaavat sanoittaa Raamatun ydinsanoman elävästi tämän päivän kielellä. Kirkolliskokouksen tulee mahdollistaa tämä suuri toimintakulttuurin muutos.

Revolverikysymyksiä Jounille (J) ja Pekalle (P), mitä tulee ensiksi mieleen.

Kirkko | luottamus (J) – elävä yhteisö (P)

Usko | rakkaus (J) – kaiken keskus (P)

Koti | suoja (J) – rakkaat (P)

Lähimmäinen | ystävä (J) – rakkauden kohde (P)

Rukous | turva (J) – yhteys Isään (P)

Punainen | mansikka (J) – tuli (P)

Ruusu | Pauliina (J) – juhla (P)

Missionmen | rakkain luottamustehtävä (J) – tärkeä mahdollistaja (P)