Tavoitteenamme on kutsua ihmisiä vapaaehtoiseen lähetys- ja diakoniatyöhön ja lähimmäisiä palvelevaan elämäntapaan. Tavoittavassa työssämme teemanamme on ”Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa” (2 Kor. 5:20). Tarjoamme yrittäjille ja elinkeinoelämän vaikuttajille mahdollisuutta osallistua kasvamaan kristittyinä ja globaaliin vastuuseen lähetystehtävässä. Kutsumme yrittäjiä ja elinkeinoelämän vaikuttajia toimimaan Missionmen-soluissa eri puolella Suomea. Järjestämme yhteistyössä paikallisten yrittäjäjärjestöjen ja seurakuntien kanssa Hyvän Mielen Aamiaistilaisuuksia, jotka kokoavat vuosittain useita satoja yrittäjiä eri puolella Suomea. Järjestimme lokakuussa 2018 Turun Sinitaivassalilla Rukousviikon, jonka aikana rukoushuoneessa vieraili yli 300 henkilöä ja tapahtuma Facebookissa tavoitti yli 100 000 henkilöä.

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto on kristillisenä järjestönä sekä diakonisen että missionäärisen lähetyskäskyn haasteen ytimessä. Osaamisellemme ja toiminnallamme on enenevässä määrin tarvetta globaalisten muutosten keskellä.  Liiton kansainvälisessä toiminnassa yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomen Lähetysseura, Etiopian Mekane Jesus -kirkko, Viron kirkon lähetyskeskus, Inkerin kirkko Venäjällä, Kibahan orpolasten koti Tansaniassa ja Suomessa Operaatio Ruokakassi.

Keräämme varoja lähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön sekä Suomessa Turussa toimivan Operaatio Ruokakassin logistiikan tarpeisiin. Liitto on tukenut Operaatio Ruokakassin toimintaa mm. vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä, medianäkyvyyden lisäämisessä ja työn kehittämisessä yhteistyöryhmän kanssa. Operaatio Ruokakassi toiminnan perusteena on ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen, tarkoitus ei ole vain jakaa ruokaa vähävaraisille ihmisille. Uskomme evankeliumin ja rukouksen eheyttävään voimaan. Operaatio Ruokakassilla on 40 yhteisöä, jotka jakavat yli satatuhatta ruokakassia, kymmeniätuhansia lämpimiä aterioita ja kohtaavat vähävaraisia kristillisellä rakkauden sanomalla.

Naisten Pankin Varsinais-Suomen alueryhmä viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlaa. Naisten Pankin Varsinais-Suomen alueryhmä on Suomen Liikemiesten Lähetysliiton toimintaa. Alueryhmä toimii liiton sateenvarjona alla. Perustamiskokous oli maaliskuussa vuonna 2009. Kutsuimme Marjanne Heikkilän kertomaan Naisten Pankin toiminnasta Sinitaivassalille saapuneille naisille.  Ikimuistoisten avajaisten jälkeen toiminta on säilynyt vilkkaana.

Naisten Pankin Varsinais-Suomen alueryhmä aktiivit ovat järjestäneet muun muassa konsertteja, vierailukäyntejä, liikuntatapahtumia ja käyneet puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa Naisten Pankin toiminnasta. Tavaramerkiksi ovat muodostuneet erilaiset teemaillat ja yhteistyötapahtumat paikallisten yritysten kanssa. Vuoden kohokohtia ovat olleet Kävele Naiselle Ammatti ja Naisemme maailmalla tapahtumat. Naisten Pankin Varsinais-Suomen alueryhmä kerää vuosittain rahaa noin 80 000 euroa. Naisten Pankin Varsinais-Suomen alueryhmältä lähtee noin 900 henkilölle kerran kuussa uutiskirje, jossa kerrotaan tulevat tapahtumat. Facebookissa on seuraajia yli 2000.

Kiitos kuluneesta vuodesta teille kaikille ja oikein siunattua tulee vuotta!